Права за ползване и авторски права

Условия за използване на уеб сайта

Тези условията представляват правилата за ползване на този Уеб сайт, който се поддържа и управлява от ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД от URL “www.lili.bg” . Използвайки уеб сайта, Вие давате своето съгласие да спазвате тези правила.

I. Използване на уеб сайта

1. При положение, че запазите всички отбелязвания за собствеността и авторското право, както и при условие че спазите останалите условия за ползване, Вие можете:
– Да запазвате /download/, записвате и визуализирате съдържанието на Уеб сайта върху екран;
– Да копирате съдържанието само за Ваша лична употреба, и/ или
– Да запазвате и съхранявате съдържанието в дигитална форма.
2. Когато използвате, запазвате, визуализирате, принтирате, и/ или съхранявате Уеб сайта или части от него, Вие трябва да се уверите, че:
• Документите и съответстващите графики, показани или предаставени, или по друг начин визуализирани на сайта, не се променят или модифицират по никакъв начин;
• Графиките в този уеб сайт не се използват отделно от съответстващия им текст и че
• Нашите отбелязвания за авторско право и запазена марка запазват своето място във всички копия.
3. Вие не може да използвате този Уеб сайт или съдържанието му:
– за каквато и да била комерсиална или търговска цел, или с намерение за препродаване, включително систематично извличане и /или повторна визуализация на всяка, която и било част от уеб сайта или негово съдържание;
– да запазвате или променяте Уеб сайта, или част от него;
-да се намесвате или нарушавате работата на която и да е интернет мрежа или уеб сайт, свързани с този Уеб сайт или да реализирате неразрешен достъп;
– да се пречите на трети лица, използващи този Уеб сайт;
– да адресирате или изпращате многобройни непоискани е-мейл писма или съобщения, т. нар. “spam”, верижни писма или по друг начин да се намесвате или нарушавате работата на Уеб сайта.
4. В допълнение, Вие не можете да използвате каквито и да било:
• Средства, целящи да увредят информацията, като роботи или подобни механизми, събиращи и извличащи информация;
• Рамкиращи техники с цел да изолирате търговска марка, лого или друго отбелязване за собственост, текст, изображение, графика и формати, които ние използваме в този Уеб сайт;
• meta тагове или друг „скрит текст”, който използва наше име или търговска марка.
Освен ако не е изрично разрешено от настоящите условия за ползване на Уеб сайта, никаква част от Уеб сайта не може да бъде възпроизвеждана, използвана или съхранявана от какъвто и да било друг сайт, включително от обществена или частна система за електронно извличане и съхраняване на информация без нашето предварително писмено разрешение. Права, които не са изрично предоставени с настоящите условия за ползване на Уеб сайта са запазени са нас.

II. Интелектуална собственост

Този Уеб сайт и неговите части, включително всички снимки, графични изображения, текст, лога, икони, изображения, компилации от информация или софтуер, използвани във връзка с този Уеб сайт, са наша собственост или такава на наши доставчици, и попадат под защитата на Закона за авторското право и други закони за интелектуална собственост.
Използването на този Уеб сайт не Ви дава разрешение да ползвате което и да е от търговските марки, дизайни и/или лога, съдържащи се в него.

IV. Достъпност

Предвид естеството на Интернет, ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД не може да гарантира, че този Уеб сайт няма да съдържа грешки. Ние не сме отговорни за никакви грешки или пропуски, или за съществуването на други технически трудности, които може да срещнете, използвайки нашия сайт. Ако се появи някаква грешка, можете да ни уведомите по e-mail нa адрес office@vgsdeisgn.com. Понякога е възможно да преустановим или ограничим достъпа до Уеб сайта с цел да реализираме дейности по обновяване и поддръжка на сайта. Но ние ще направим всичко възможно да възстановим Вашия достъп възможно най-скоро.

Използването на Уеб сайта изисква работеща интернет-връзка. Вие сте отговорни за всички такси и суми, които трябва да се платят за използването на сайта, както и за евентуални технически трудности, възпрепятстващи достъпа до Уеб сайта ни.

V. Отговорност

До степента разрешена от закона, ние се отричаме от всички изрични и косвени претенции, отговорности, условия, обещания или правила по отношение на състоянието, качеството, изпълнението, точността или годност за определена цел, пълнота или поява на вируси в Уеб сайта или в неговото съдържание. Ние няма да бъдем отговорни към Вас или някое друго лице за каквото и да било загуба или вреда, която може да възникне, докато използвате или злоупотребявате с този Уеб сайт, или ако разчитате на неговото съдържание:
– загуба в бизнеса, от приход, при печалба, загуба от очаквани спестявания; причинени разходи от небрежност, нарушена търговска тайна или загуба на информация;
– допълнителни и/или неочаквани разходи и/или суми /включително, но не само правни разходи или допълнителни поръчки/;
– загуби или вреда, която възниква вследствие Вашето използване или злоупотреба с този Уеб сайт или на информация или материали, които са достъпни чрез този Уеб сайт, и/или
– друга загуба или вреда, която не е директен резултат от наши действия или действия на наши пълномощници, доставчици и/ или партньори.

VI. Връзки към уеб сайтове на трети лица

Интернет-връзките към Уеб сайтове на трети лица са осигурени изцяло и само за Ваше улеснение. Ако ги използвате, Вие напускате Уеб сайт. Ние не сме проверили съдържанието на тази сайтове, както не сме отговорни, нито контролираме тяхното съдържание или достъпност. Ние не потвърждаваме, нито предприемаме някакви действия за тях, или за какъвто и да било материал, намиращ се там или за някакви резултати, които могат да се поучат от тяхното използване. Ако решите да използвате тези сайтове свързани с нашия, Вие вършите това изцяло на Ваш риск и отговорност. Вие признавате и се съгласявате, че ние няма да бъдем отговорни за достъпността до такива сайтове и че няма да бъдем отговорни за съдържанието и предлаганите услуги в тях.

VII. Връзки към Уеб сайта

Ако искате да се свържете с Уеб сайта, Вие трябва да го направите това без да копирате, свързвайки се с началната страница на нашия сайт, при следните условия:
– не премахвате, изопачавате или по друг начин променяте размера или вида на логото и търговската марка на ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД ;
– не създавате рамка или някакъв друг браузър или рамкираща среда около Уеб сайта;
– по никакъв начин да не показвате, че ние предлагаме някакви други продукти или услуги, различни от действителните;
– не ни подвеждате в отношенията си с нас или не представяте погрешна информация за нас;
– не използвате по никакъв други начин търговските марки и лога на ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД , визуализирани на Уеб сайта, без нашето изрично писмено разрешение;
– Вашият Уеб сайт не съдържа позорящи, обидни или противоречиви материали, не нарушава правата на интелектуална собственост или други права на трети лица, или по друг начин не спазва приложимите Закони.

Изрично си запазваме правото да отменяме горното разрешение връзка с нашия Уеб сайт там, където Вие нарушавате тези условия за ползване и да предприемаме всякакви действия, които счетем за подходящи. Вие ще ни обезщетите в пълен размер за всяка загуба или вреда, понесена от нас или от наши партньори, когато Вие нарушите горното разрешение за ползване на нашия Уеб сайт.

VIII. Промени в условията

Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в настоящите условия, за което Вие ще бъдете уведомени. Вие сте субект на настоящите условия, правила и потребителска политика, като същите влизат в сила в момента, в който се използвате нашия Уеб сайт. Ако някои от тези условия за използване се недействителни, невалидни или неприложими по някаква причина, те няма да засягат валидността и действието на останалите условия.

IX. Отказ

Ако нарушите тези условия, а ние не предприемем никакви действия за това, това не ни лишава от правото да се възползваме от нашите права за обезщетение в други ситуации, в които Вие сте нарушител.

Екипът на ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД полага всички необходими усилия за проверка и контрол за осигуряване на достоверна инфолмация, но въпреки това с факта на представянето и в настоящия Уеб сайт, фирмата не може да гарантира и да носи отговорност за нейната неистинност.

ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД си запазва всички права да извършва всякакви промени в представената информация, включително и в настоящите Условия за ползване на този Уеб сайт.

ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД не носи каквато и да е отговорност към потребителите или други лица по отношение на информацията, включително текстове, графики, рекламни съобщения, връзки с други страници в интернет представени в настоящия Уеб сайт, за тяхната истинност, достоверност, актуалност, полезност, качество или работа.

ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД не поема никаква отговорност и не е отговорен за каквито и да било вреди или вируси, които могат да засегнат Вашето компютърно оборудване или друга собственост като следствие на Вашето ползване или използване на достъпа до този Уеб сайт.

При никакви обстоятелства ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД , негови служители или членове на неговия екип, не поемат и не носят отговорност за каквито и да било потенциални или вреди, загуби или претенции, включително последващи, настъпили пряко или косвено вреди от какъвто и да било характер, загуби на печалба, загуба на данни или спестявания, резултат дори и само от проявена небрежност във връзка с използването на този Уеб сайт.

Горното се отнася и за вреди и последици, настъпили при копирането или използването на каквато и да е информация или материали, съдържащи се в или отнасящи се до Уеб сайта, както и при настъпване на невъзможност или забавяне използването на който и да е компонент от този сайт.

Всяко едно исказано мнение, обяснение или становище изразено в страницата не ангажира непременно мението и становището на целия екип или на ръководството на ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД както и предоставянето на каквото и да е мнение или становище в Уеб сайта като правна услуга не представлява каквато и да било форма на правен съвет или консултация, за която дружеството, неговото ръководство, служители или членове на екипа да носят, каквато и да е било отговорност.

X. Приложимо право

За неуредените от тези условия за ползване отношения са приложими разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Последно обновяване: 20 октомври 2008 година
Copyright ВИ ДЖИ ЕС-ДИЗАЙН -2001 ЕООД ., 2008, 2009. All rights reserved.