Специална награда – Световен фестивал на младежта и студентите

година: 1968
място: София, България

Първа награда и специална награда “Орфей” на “Световния фестивал на младежта и студентите -София”
(“Без радио не мога” – Георги Костов и др.)