Почетен гражданин на София

година: 1999
място: София, България

Почетен гражданин на София