Годишна награда – Мелодия на година

година: 1970
място: София, България

Годишна награда – Мелодия на година  с песента “Ти сън ли си” (муз. Тончо Русев)